25.04.2022

Fra torsdag den 5. maj kl. 19.00 til fredag den 6. maj kl. 05.00 lukker vi Søndre Ringvej mellem Vallensbækvej og Park Allé, da vi skal udføre vejarbejde.

Arbejdet består i at etablere en såkaldt overledning på Søndre Ringvej lidt nord for Vallensbækvej. Her laver vi en asfalteret åbning gennem autoværnet i midterrabatten, som bilerne kan blive ledt igennem. Det sker som forberedelse til de kommende trafikfaser, hvor vi senere skal omlægge trafikken for at gøre klar til letbanen i vejens vestlige side.

Ændrede trafikforhold
For at kunne lave denne overledning, er det nødvendigt at lukke for trafikken og udføre arbejdet i tidsrummet mellem kl. 19.00 og 05.00, hvor der er mindst mulig trafik på vejen. Der vil i perioden være omkørsel for biler via Midtager. Cyklister og fodgængere skal følge omkørsel til Folemarksvej via Knudslundvej. Følg skiltningen i området og overhold venligst afspærringerne, så vi passer på byggearbejderne og på dig, mens vi bygger.

Lukningen af Søndre Ringvej medfører, at ind- og udkørsel direkte til ejendommene på Søndre Ringvej 49 og 55 ikke vil være muligt i dette tidsrum, og adgang til ejendommen må derfor foregå via Kirkebjerg Allé.

Sådan får du trafikinformation
Du kan få opdateret og detaljeret information om trafikken på vejene omkring letbanebyggeriet via de kanaler, hvor du normalt får trafikinformation.

  • På www.trafikinfo.dk kan du planlægge din tur, inden du sætter dig bag rattet. Du kan indtaste din daglige rute til og fra fx arbejde, så du løbende får trafikmeldinger på e-mail om det vejarbejde, der foregår på ruten
  • På P4 Trafikradio og via navigationssystemer kan du få information om trafikken undervejs på din rute

Læs mere om, hvordan du får information om trafikken og læs mere om letbanebyggeriet i Brøndby.