08.04.2022

I 2021 ombyggede vi Lyngby Torv og gjorde klar til letbanen, og i øjeblikket ombygger vi Klampenborgvej i centrum af Lyngby. Nu begynder ombygningen af krydset med Lyngby Hovedgade.

I slutningen af april går vores entreprenør, Per Aarsleff A/S, i gang med arbejdet med at ombygge krydset mellem Klampenborgvej og Lyngby Hovedgade, hvor letbanen skal krydse Lyngby Hovedgade for at komme fra Lyngby Torv til Klampenborgvej.

Arbejdet vil være almindeligt vejarbejde, hvor vi blandt andet skal opbryde den nuværende belægning, udskifte noget af jorden, ombygge krydset og lægge ny belægning samt lægge de sporkasser, som letbaneskinnerne sidenhen skal monteres i – på samme måde som vi tidligere har gjort på Lyngby Torv.

Arbejde i flere faser
Arbejdet udføres i to faser. I første omgang sætter vi en mindre spuns cirka midt i krydset, sådan at vi efterfølgende kan arbejde i den ene side af krydset mens trafikken afvikles i den modsatte side. Vejtrafikken på Lyngby Hovedgade ensrettes fra Toftebæksvej mod Nørgaardsvej, men som cyklist og fodgænger kan du fortsat færdes i begge retninger forbi arbejdsområdet.

I første omgang arbejder vi i den side af krydset, som er tættest på Lyngby Torv, og det forventer vi at gøre frem til sidst på sommeren. Derefter flytter arbejdet til den modsatte side af krydset, hvor vi forventer at kunne afslutte ombygningen af krydset til efteråret.

Hvad betyder det for dig, der bor og færdes i området?
Hvis du bor, arbejder eller færdes ved arbejdsområdet, kan du opleve, at arbejdet periodevis vil støje – særligt når vi skærer i asfalten og fjerner den eksisterende belægning, samt når vi komprimerer jord og asfalt med en tromle. Derudover kan du opleve støj fra arbejdskøretøjer, der kører til og fra arbejdsområdet.

Arbejdet bliver udført i hverdagene mellem kl. 7 og 18.

Selvom vi gør, hvad vi kan, for at mindske generne, så kan det ikke undgås, at du i perioder vil være generet af omlægninger af trafikken, længere rejsetid og støj, hvis du bor eller arbejder i nærheden af anlægsarbejdet. Vi gør, hvad vi kan, for at begrænse generne og holde dig informeret om anlægsarbejdet.

Få trafikinformation
På vores hjemmeside, dinletbane.dk/trafik, har vi samlet overblikket over, hvor du kan holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation – uanset om du er gående, cyklist, bilist eller rejser med kollektiv transport. Følg skiltningen i området og husk at passe godt på byggearbejderne og hinanden, mens arbejdet står på.

Vi og vores entreprenør beklager de gener, arbejdet giver.

Følg byggeriet her på vores hjemmeside
Du kan altid følge byggeriet på her på vores hjemmeside, dinletbane.dk/lyngby, som vi løbende opdaterer med information om arbejdet. På kortet på hjemmesiden kan du se, hvor vi arbejder i øjeblikket, og du kan klikke dig videre til nærmere information om de enkelte arbejder, arbejdstider og byggeaktiviteter. Du kan også læse meget mere om letbanen og dens betydning for området langs Ring 3.

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du altid velkommen til at kontakte os.