04.04.2022

Efter påske og frem til efterår 2022 ombygger vi den vestlige side af krydset ved Fabriksparken. Arbejdet medfører ændringer for bilister, cyklister og gående i krydset. Se kort over mulige kørselsruter i krydset og læs mere om arbejdet herunder.

I krydset ved Fabriksparken skifter letbanen side på Nordre Ringvej fra at køre i den vestlige side syd for krydset til at køre i den østlige side nord for krydset. I første omgang skal vi ombygge krydset i vestlig side, hvilket vil sige ind mod Fabriksparken. Vi forventer, at ombygningen af krydsets vestlige side varer cirka fem måneder. Arbejdet kan medføre støj på hverdage i tidsrummet kl. 7-22 og weekend kl. 8-18, hvor arbejdet vil være støjende som ved normalt vejarbejde.

Hvad betyder det for dig, der færdes i området?
Når vi går i gang med krydsombygningen, ændrer vi på trafikken i krydset. Under ombygningen er det nødvendigt at lukke for venstresving fra Nordre Ringvej til Fabriksparken for biler, der kører i nordgående retning på Ringvejen. Hvis du kører på Nordre Ringvej i sydgående retning, vil det fortsat være muligt at svinge til højre fra Nordre Ringvej og ind på Fabriksparken.

Hvis du kommer fra Fabriksparken, vil det fortsat være muligt at svinge til venstre fra Fabriksparken og ud på Nordre Ringvej i nordgående retning. Der vil dog være spærret for højresving fra Fabriksparken mod Nordre Ringvej i sydgående retning. Benyt i stedet Gamle Landevej, hvis du skal ud på Nordre Ringvej og mod syd.

Ændringer for cyklister og gående
Er du på cykel eller gående, vil der ligeledes være ændringer. Fællesstien langs med Nordre Ringvej på vestlig side vil blive spærret nord og syd for krydset. Der vil i stedet være passage til stien i skoven, som løber på samme side parallelt med Nordre Ringvej og går henover Fabriksparken.

Ændringer for busserne
Under arbejdet vi der være ændringer for busserne på Nordre Ringvej. Busstoppestedet for sydkørende busruter flyttes til nord for Fabriksparken. Busstoppestedet for nordkørende busruter flyttes til syd for Fabriksparken. Bemærk, at busrute 500S via Fabriksparken mod Glostrup St. ikke stopper ved Fabriksparken. I stedet stopper den ved stoppestedet Smedeland.

Følg skiltningen i området og overhold venligst afspærringerne, så vi passer på byggearbejderne og på dig, mens vi bygger. Vi og vores entreprenør Per Aarsleff A/S beklager de gener, arbejdet kan give. 

Sådan får du trafikinformation
Vi har indgået et samarbejde med Vejdirektoratet, som sikrer, at du kan få opdateret og detaljeret information om trafikken på vejene omkring letbanebyggeriet via de kanaler, hvor du normalt får trafikinformation.

  • På www.trafikinfo.dk kan du planlægge din tur, inden du sætter dig bag rattet. Du kan indtaste din daglige rute til og fra fx arbejde, så du løbende får trafikmeldinger på e-mail om det vejarbejde, der foregår på ruten

  • På P4 Trafikradio og via navigationssystemer kan du få information om trafikken undervejs på din rute

  • www.dinoffentligetransport.dk og www.rejseplanen.dk kan du orientere dig om køreplaner, afgangstider og planlagte ændringer for din bus og din rejse. 


Følg byggeriet
Du kan følge byggeriet og læse mere om arbejdet i Glostrup her.