25.01.2021

Viadukten på Buddingevej er nu igen åben for almindelig trafik efter i en periode at have været forbeholdt busser, cyklister og gående.

Viadukten er nu åben igen efter at det siden foråret 2020 har været nødvendigt at begrænse trafikken igennem viadukten for at give plads til letbanearbejdet. I første omgang skulle forsyningsledningerne flyttes forud for letbanebyggeriet og efterfølgende har vi i december udført sekantpæle-arbejde for at forstærke området mellem højhuset på Lehwaldsvej og Buddingevej. Her skal den kommende indkørsel til letbanetunnelen under S-banen og Lyngby Omfartsvej ligge, når letbanen kører sin første tur i 2025.

Fortsat enkelte arbejder ved Vinkelvej
Selvom viadukten nu igen er åben for almindelig biltrafik, vil ind- og udkørsel fra Buddingevej til Vinkelvej være lukket nogle uger endnu, mens arbejdet med trappen ved Billums Privatskole og sammenkoblingen med det eksisterende fortov i viadukten afsluttes.

Begrænset trafik til sommer
Selvom viadukten nu igen er åben, forventes det dog at blive nødvendigt at begrænse trafikken i endnu en periode på cirka et par måneder fra sidst på foråret eller starten af sommeren. Her forventes viadukten igen blot at være åben for busser, fodgængere og cyklister. I den periode skal vi nemlig færdiggøre en pumpestation til klimasikring samt udføre et spunsarbejde ved Buddingevej. Disse arbejder informerer vi nærmere om, efterhånden som de nærmer sig.

Følg byggeriet her på hjemmesiden
Husk at du altid kan følge byggeriet og se, hvor vi arbejder i hvilke perioder, på dinletbane.dk/lyngby. Hvis du har spørgsmål til letbanebyggeriet, er du altid velkommen til at kontakte os