01.06.2021

I juni 2021 går letbanearbejdet i centrum af Lyngby ind i en ny fase. Her går vores entreprenør, Per Aarsleff A/S, i gang med at ombygge den del af Klampenborgvej, som ligger imellem Magasin og Lyngby Storcenter – fra Lyngby Hovedgade til Kanalvej. Senere udvides arbejdsområdet frem til Firskovvej. midten af april udvider vi arbejdsområdet ved Jernbanepladsen og Lyngby Torv, og det får betydning for trafikken i Lyngby i fremtiden.
Byliv i centrum
Når letbanen åbner i 2025 vil Klampenborgvej i centrum af Lyngby være forbeholdt fodgængere, cyklister og kollektiv transport og dermed få mere plads til liv med mindre trafik. Det betyder, at når vi fra midten af juni 2021 lukker Klampenborgvej for al kørende trafik i forbindelse med letbanearbejdet, er det kun den kollektive trafik, der får plads når vejen åbner igen – sammen med cyklister og fodgængere.
Hvad betyder arbejdet for dig som færdes i centrum?
Når anlægsarbejdet går i gang, vil Klampenborgvej blive indhegnet som arbejdsplads og lukket for gennemkørende vejtrafik. I første omgang lukker vi området fra Lyngby Hovedgade og frem til Kanalvej, men fra juli lukkes også strækningen mellem Kanalvej og Firskovvej, så vi kan udføre et arbejde ved broen med Nærumbanen. I den forbindelse vil krydset med Kanalvej dog fortsat være åbent på tværs af Klampenborgvej, som du kan se af kortet her nedenfor. 
 
Du vil stadig kunne passere arbejdsområdet som fodgænger og cyklist, og du vil stadig kunne komme til og fra butikkerne ad fortovet. Cykelruten igennem centrum kan ændre sig lidt undervejs, så hold altid øje med skiltningen omkring arbejdspladsen. 
 
Arbejdet betyder også, at de busser, som normalt kører ad Klampenborgvej igennem centrum, bliver omlagt. Derfor er det en god ide at tjekke, hvordan arbejdet påvirker din busrejse på dinoffentligetransport.dk eller via rejseplanen.dk, inden du tager afsted.
 
Hvis du kommer i bil til centrum, vil du stadig kunne benytte parkeringskælderen under storcentret som hidtil. Følg de elektroniske henvisningsskilte, som viser antallet af ledige parkeringspladser rundt om i byen. Hvis du skal igennem centrum, kan du i stedet benytte omkørslen via Jernbanevej, Lyngby Hovedgade, Toftebæksvej og Sorgenfrigårdsvej – eller Lyngby Hovedgade, Nørgaardsvej og Firskovvej. Se mere på kortet nedenfor og følg skiltene på stedet.  
 
Som vi tidligere har oplyst, vil trafikken igennem viadukten ligeledes blive begrænset til fodgængere, cyklister og busser senere i juni. Dette informerer vi nærmere om i den kommende tid. 
 
Her på hjemmesiden har vi samlet har vi samlet overblikket over, hvor du kan finde information om den aktuelle trafiksituation, uanset om du er gående, cyklist, bilist eller rejser med kollektiv transport. 
Hvad betyder arbejdet for dig der bor tæt ved byggepladsen?
Anlægsarbejdet i centrum af Lyngby udføres inden for almindelig arbejdstid på hverdage mellem kl. 7 og 18. Her vil du kunne opleve arbejde med entreprenørmaskiner, som f.eks. gravemaskiner, samt arbejdskørsel til og fra området. Arbejdet vil foregå i forskellige faser og del-områder frem til sommeren 2022.  
 
Vi og vores entreprenør beklager de gener, arbejdet kan give. 
Følg byggeriet
Husk at du altid kan følge byggeriet og se, hvor vi arbejder i hvilke perioder, på dinletbane.dk/lyngby. Her kan du også læse meget mere om letbanen og dens betydning for området omkring Ring 3 fra Ishøj til Lyngby. Hvis du har spørgsmål til letbanebyggeriet, er du altid velkommen til at kontakte os.

Det røde område er arbejdsområdet, som er lukket. Følg de blå omkørselsruter uden om arbejdspladsen.