En ny informationskampagne sætter fokus på letbanemedarbejdernes rettigheder

Hovedstadens Letbane gennemførte i 2020 en målrettet informationskampagne sammen med entreprenørerne med fokus på ordentlige løn- og arbejdsforhold, der skulle give medarbejderne på letbaneprojektet faktuel viden om deres rettigheder. Kampagnen var et led i selskabets CSR-indsats for 2020 og blev rullet ud på en række af letbanens byggepladser.

Læs mere om kampagnen og find materiale om medarbejdernes rettigheder nedenfor

Kend dine rettigheder

På letbanebyggeriet har alle medarbejdere en række aftalebestemte rettigheder. De er aftalt i overenskomster for hver faggruppe. Alle virksomheder skal følge reglerne, og alle medarbejdere inden for faggrupperne har de samme rettigheder. Folderen her vil oplyse dig om nogle af dine rettigheder som medarbejder på letbanebyggeriet.
Læs folderen Kend dine rettigheder
Til medarbejdere på byggeriet

Kend dine rettigheder - tjek din lønseddel

Denne video er til dig, der er med til at bygge Hovedstadens Letbane. Husk altid at tjekke din lønseddel for at se, om den er korrekt. Hjælp også gerne dine kolleger med at tjekke deres, hvis du ved, at der er nogen, som har svært ved at læse den. På den måde kan du være med til at sikre gode arbejdsvilkår på letbanen.

Kend dine rettigheder - registrér dine timer

Denne video er til dig, der er med til at bygge Hovedstadens Letbane. På letbaneprojektet er der et krav om tidsregistrering. Det hjælper både dig og os. Du kan bruge tidsregistreringen til at tjekke, om du har fået den rigtige løn for alle dine arbejdstimer. På den måde kan du være med til at sikre gode arbejdsvilkår på letbanen.