Med Hovedstadens Letbane bliver det nemt, hurtigt og komfortabelt at rejse på tværs af hovedstadsområdet.

Derfor bygger vi Hovedstadens Letbane

Byggeriet af Hovedstadens Letbane skal styrke den kollektive transport og understøtte vækst og udvikling i hele hovedstaden. Letbanen binder seks S-togslinjer og regionaltogstrafikken sammen på tværs og skaber et sammenhængende, brugervenligt og kollektivt trafiksystem i en region, som i dag er præget af store mobilitets- og trængselsudfordringer.
Læs mere om hvorfor vi bygger en letbane i denne folder

Letbanens fordele

Letbanen vil køre hvert femte minut i dagtimerne uden køreplan, og man kan skifte til S-tog på seks stationer. Den vil stoppe tæt på DTU, Herlev og Glostrup Hospitaler samt en lang række andre arbejdspladser, butikker og fritidstilbud.

På størstedelen af strækningen kører letbanen i sit eget spor, et såkaldt tracé, afskærmet fra den øvrige trafik i siden eller midten af vejen, hvilket betyder, at den ikke vil holde i kø, når der er trængsel. Enkelte steder kører den på grund af pladsforhold blandet med den øvrige trafik.

Letbanen er støjsvag og miljøvenlig. Toget kører på el og har plads til ca. 260 passagerer. Det svarer til passagererne i cirka fire bybusser. Letbanen har dermed en stor kapacitet i forhold til at transportere de mange passagerer, som forventes på strækningen.  

Letbanens mange fordele gør det til en eftertragtet transportform, både i Danmark og resten af Europa. 

Letbanen stopper blandt andet lige foran Herlev Hospital. Hospitalet er regionens største akuthospital og betjener i dag ca. 425.000 borgere – og inden for visse specialer ca. 700.000 borgere i hele regionen. Samtidig har hospitalet over 5.300 ansatte, som skal til og fra deres arbejdsplads hver dag.

Rejsetider

Når letbanen begynder at køre i 2025, bliver det nemt at rejse på tværs af S-togsnettet i hele hovedstadsområdet. Her er eksempler på fremtidige rejsetider:

• DTU til Lyngby Station på under 10 minutter
• Lyngby Station til Buddinge Centret på under 10 minutter
• Lyngby Station til Herlev Station på under 20 minutter
• Gladsaxe Trafikplads til Herlev Hospital på under 5 minutter
• Herlev Station til Glostrup Station på 15 minutter
• Herlev Hovedgade til Lyngbygårdsvej på under 20 minutter
• Glostrup Station til Lyngby Station på cirka 30 minutter
• Vallensbæk Station til Glostrup Station på under 15 minutter
• Ishøj Station til Vallensbæk Station på cirka 5 minutter

Hele strækningen vil tage cirka 58 minutter.

Læs om linje og stationer

Letbanen og byudvikling

Med Hovedstadens Letbane kommer der et nyt 28 kilometers udviklingsområde mellem Lyngby og Ishøj.

Letbanen øger tilgængeligheden til områderne og skaber grobund for at tiltrække private investeringer, fordi mange virksomheder og borgere ønsker at lokalisere sig i nærheden af vedvarende og effektiv kollektiv transport.

Det vurderes, at letbanen kan være med til at generere op mod 36.500 nye arbejdspladser og op mod 32.000 nye indbyggere frem mod 2032. Hertil kommer direkte og afledte job i anlægsperioden svarende til ca. 4.500 årsværk samt 240 nye permanente job, når letbanen kører.

Der er massiv interesse i erhvervslivet for at udvikle områderne langs letbanen. Det er konklusionen i en investeringsanalyse fra konsulenthuset Incentive. I oktober 2016 lå vurderingen på 20 milliarder kroner, men en opdateret analyse fra september 2017 viser, at der er foretaget eller planlagt investeringer for 32 mia. kr. i kommunerne langs den kommende letbane.

Læs den seneste investeringsanalyse fra 2017 her.

Læs mere om visionerne i de enkelte kommuner og regionen her:

Ishøj Kommune

Vallensbæk Kommune

Brøndby Kommune

Albertslund Kommune

Glostrup Kommune

Rødovre Kommune

Herlev Kommune

Gladsaxe Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune

Region Hovedstaden

Letbaner i andre lande

Letbaner er en populær transportform rundt omkring i verden. En undersøgelse fra 2018, som UITP (International Association of Public Transport) står bag, viser, at antallet af anlagte letbanekilometer stiger i hele verden:

  • Der er indviet 59 nye letbaner i verden i løbet af de sidste tre år
  • I Europa blev der bygget 93,5 km. ny letbane (heraf 68 km. nye linjer) i 2018.
  • I 2018 blev til sammen færdiggjort 46 letbaner i 20 lande og 40 byer. Af den samlede strækning på 309 km. var der 66 pct. nye linjer og 22 pct. videreføring af eksisterende linjer. Resten var ombygning af eksisterende skinner til letbaner, som det fx er sket i Aarhus.
  • Udviklingen af nye letbaner sker med stor hast i Asien og især i Kina. 

Find statistikken her. 

Herunder kan du se et udvalg af letbaner i andre europæiske lande.

1 / 10

Bergen: Bybanen i Bergen minder meget om den kommende letbane i hovedstadsområdet. Bybanen blev indviet i 2010, og rutenettet er ved at blive udvidet. Banen transporterer dagligt over 30.000 passagerer. Foto: Eivind Senneset

Læs også om..