Letbanen vil stoppe ved stationen Glostrup Nord, som ligger umiddelbart øst for Hersted Industripark i Albertslund Kommune.

Letbanen betyder, at Hersted Industripark bliver mere tilgængelig med offentlig transport og styrker potentialet for at udvikle, omdanne og forny området. Hersted Industripark skal fortsat være et område for produktion, lager og logistik, men også et område hvor der er plads til at eksperimentere i living labs, hvor ny teknologi kan afprøves i skala 1:1. Albertslund Kommune arbejder målrettet med at udvikle området i de kommende år.

Hersted Industripark
Hersted Industripark er et stort erhvervs- og industriområde, som blev etableret for 40 år siden. Dengang var Hersted Industripark et erhvervsområde på forkant med sin tid udviklet med visionen om at være ’lige så smuk som funktionel’. Derfor er området anlagt med brede, grønne arealer mellem bygninger og veje og en sø i form af et regnvandsbassin. Derudover blev der indført godkendelser af arkitektur, materialer og skiltning, før virksomhederne kunne bygges. 1990’erne begyndte produktionen at flytte væk fra Hersted Industripark, mens virksomheder inden for logistik, lager og kontor flyttede ind. Der er stadig industri i området, men flere produktionsbygninger er i dag transformeret til kontor- og serviceerhverv.

DOLL – A Photonics Green Lab
DOLL er et testcenter for lys i Hersted Industripark. Her kan virksomheder afprøve deres produkter inden for lys og intelligent teknologi på veje og stier i industriområdet. Ambitionen er at Living Lab skal være Nordeuropas førende testcenter for lys. Living Lab er en del af konsortiet DOLL – A Photonics Green Lab, hvor Albertslund Kommune er partner sammen med DTU Fotonik og Gate 21. Testcenteret Living Lab i Hersted Industripark tilbyder virksomheder fra Danmark og udlandet muligheden for at afprøve deres nyeste produkter inden for belysning og smart city-teknologi i dagligdagen. På veje og stier i Hersted Industripark gennemføres test og demonstration, samtidig med at folk færdes normalt i området.

Læs mere om kommunens udviklingsplaner for området her.

1 / 2

Hersted Industripark er et stort erhvervs- og industriområde, som blev etableret for 40 år siden. Der er stadig industri i området, men flere produktionsbygninger er i dag transformeret til kontor- og serviceerhverv.

Letbanen får stor betydning for Albertslund. At borgere og pendlere til og fra Albertslund med letbanen kan komme på tværs af hovedstaden bliver et kæmpe løft. Letbanestationen ved Hersted Industripark giver samtidig et stort potentiale for at udvikle, omdanne og forny Hersted Industripark til gavn for virksomhederne i området og deres medarbejdere.

Borgmester Steen Christiansen (A)