Gladsaxe Kommune får glæde af seks letbanestationer, bl.a. ved Buddinge Station.

I Gladsaxe Kommune har byrådet vedtaget en strategi for de seks stationsforpladser, da der med letbanen opstår en unik mulighed for at skabe nye attraktive byrum omkring de seks letbanestationer.

Letbanen spiller bl.a. en vigtig rolle for helhedsplanen 'Gladsaxe Ringby', som blandt andet omfatter planer for en ny Gladsaxe Boulevard. Boulevarden skal ifølge helhedsplanen omdannes til en moderne boulevard, der som en ny hovedgade gennem erhvervskvarteret samler området, samtidig med at den giver forbindelse til Motorring 3, Hillerød Motorvejen, Buddinge By og Søborg Hovedgade. Som en del af helhedsplanen er der udviklingsprojekter i gang i bl.a. Tobaksbyen og Erhvervsbyen.

Gladsaxe Kommune vil desuden få glæde af letbanebetjening ved det nuværende erhvervsområde omkring Dynamovej. 

1 / 3

Fra letbanestationen Gladsaxe Rådhus bliver det nemt at komme til Buddinge Centret.

Vi ønsker en moderne kollektiv transportform, som kan bringe folk til og fra arbejde og samtidig mindsker biltrafikken og letter fremkommeligheden. Samtidig får vi mulighed for byudvikling langs letbanen, som løber lige igennem vores gamle erhvervskvarter. Vi har mange traditionelle produktionsvirksomheder, og det vil vi blive ved med, men vi får også lettere ved at tiltrække vidensintensive virksomheder.

Borgmester Trine Græse (A)