Letbanen får station ved to af Region Hovedstadens store hospitaler - Rigshospitalet Glostrup og Herlev Hospital.

Region Hovedstaden har fra begyndelsen været en aktiv i forhold til at analysere og vurdere behovet for letbaner i hovedstadsområdet.

Regionen ser letbanen som et af de største og mest visionære projekter til at skabe vækst og udvikling på tværs af hele hovedstaden siden Fingerplanen og S-togsnettet. 

Letbanen kommer desuden​ til at betyde en stor forbedring af det offentlige transporttillbud for både patienter, pårørende og medarbejdere til Herlev Hospital og Rigshospitalet Glostrup, som udvider kraftigt i disse år. 

1 / 3

Herlev Hospital er en af regionens største områdehospitaler, bl.a. med akutfunktion. Der arbejder over 5000 medarbejdere på hospitalet.

Letbanen gavner vores arbejde med at udvikle hele Storkøbenhavn i Greater Copenhagen. Mange mennesker vil gerne bo i København, men vi har også brug for, at flere får lyst til at bosætte sig lidt uden for byen. Vi ser regionen som en metropolregion, og trængselsproblemerne findes ikke kun i centrum af København. Med letbanen kommer der et nyt 28 kilometers stort udviklingsområde mellem Lyngby og Ishøj, og det bliver et af Greater Copenhagens største geografiske udviklingsområder.

Tidl. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A)