Brøndby Kommune

Stationer i Brøndby Kommune I Brøndby løber letbanen langs Søndre Ringvej, og der kommer to stationer i kommunen.

Anlægsarbejde i Brøndby

Her har vi samlet et generelt overblik over de anlægsarbejder, som er i gang i Brøndby. På kortet kan du se de aktiviteter, som er en del af letbane-projektet, men andre bygherrer kan være i gang med aktiviteter, som ikke direkte er en del af letbane-projektet, men som alligevel påvirker omgivelserne. Det kan f.eks. være ledningsomlægninger eller andre supplerende aktiviteter, som skal gøre klar til letbanebyggeriet.

Her kan du finde information om, hvor vi arbejder med letbanen i Brøndby Kommune. Klik på kortet og læs mere.

Veje med enkelte gener Linjeføring

Linjeføringen i Brøndby

  • Stationer i Brøndby Kommune
  • Kirkebjerg
  • Brøndbyvester

Linjeføring i Brøndby Kommune

Vejtegninger

Vejtegninger Brøndby

I linket til højre kan du se et kort over letbanen i Brøndby Kommune. Vejtegningerne, også kaldet funktionsplaner, viser letbanens linjeføring og fremtidig udformning af vejanlægget langs letbanen, som er sendt i udbud.

Planerne viser placeringen af letbanens spor og stationsplaceringer samt fortov, cykelstier, kørebaner, rabatarealer, broer, konstruktioner og lign. Mulige arbejdsarealer og arbejdspladser er ikke tegnet med, da de ikke ligger fast endnu.

Der kan desuden forekomme mindre ændringer, når de vindende entreprenører fastlægger de endelige detaljer i projektet.

Hvis du tror, at du bliver berørt af letbaneprojektet, kan du kontakte Hovedstadens Letbane på tlf. 7242 4500 eller info@dinletbane.dk

Aktuelt fra Brøndby

2015 / 2025

Letbanen er vestlagt på hele strækningen gennem Brøndby Kommune.

Borgmester Kent Max Magelund:

"
Letbanen vil styrke Brøndby som en attraktiv kommune at bo og drive virksomhed i. Vi kan allerede nu mærke en øget interesse for vores erhvervsområder, der vil få et mærkbart løft grundet letbanen. Ikke mindst Kirkebjergkvarteret vil få gavn af letbanens to stop i Brøndby Kommune, men det vil også komme Ragnesminde-kvarteret vest for ringvejen til gode."

Udviklingsplaner

Letbanestationen v/Park Allé Vest bliver nabo til det kommende Kirkebjerg Bydelscenter. Ambitionen er at skabe et levende bydelscenter med publikumsorienterede aktiviteter i form af butikker, restauranter og cafeer i stueplan og serviceorienterede erhverv som kontor, fitness og lignende på øvrige etager. 

Læs mere om udviklingsplanerne for Kirkebjerg-området her.

Brøndby Kommunes hjemmeside

Vis os, hvad der sker langs letbanen

Tag et billede af livet langs letbanen og brug #langsletbanen.

Se flere billeder på Instagram

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt