Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Strækningen i Glostrup bliver 6,5 km. lang, og der kommer fire stationer. På Glostrup Station vil der være mulighed for omstigning til S-tog, og stationen bliver den største letbanestation med over 6.000 passagerer på et hverdagsdøgn. Desuden ligger det kommende kontrol- og vedligeholdelsescenter i Glostrup Kommune.

Anlægsarbejde i Glostrup

Her har vi samlet et generelt overblik over de anlægsarbejder, som er i gang i Glostrup. På kortet kan du se de aktiviteter, som er en del af letbane-projektet, men andre bygherrer kan være i gang med aktiviteter, som ikke direkte er en del af letbane-projektet, men som alligevel påvirker omgivelserne. Det kan f.eks. være ledningsomlægninger eller andre supplerende aktiviteter, som skal gøre klar til letbanebyggeriet.

Hvis du har brug for et overblik over den aktuelle trafiksituation, så klik her og læs mere

Her kan du finde information om, hvor vi arbejder med letbanen i Glostrup Kommune. Klik på kortet og læs mere.

Veje med enkelte gener Linjeføring

Linjeføringen i Glostrup

  • Stationer i Glostrup Kommune
  • Glostrup
  • Glostrup Hospital
    Rigshospitalet
  • Glostrup Nord
  • Glostrup Ejby
  • Desuden ligger kontrol- og vedligeholdelsescentret i Glostrup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linjeføring i Glostrup Kommune

Vejtegninger

Vejtegninger Glostrup

I linket til højre kan du se et kort over letbanen i Glostrup Kommune. Vejtegningerne, også kaldet funktionsplaner, viser letbanens linjeføring og fremtidig udformning af vejanlægget langs letbanen, som er sendt i udbud. 

Planerne viser placeringen af letbanens spor og stationsplaceringer samt fortov, cykelstier, kørebaner, rabatarealer, broer, konstruktioner og lign. Mulige arbejdsarealer og arbejdspladser er ikke tegnet med, da de ikke ligger fast endnu.

Der kan desuden forekomme mindre ændringer, når de vindende entreprenører fastlægger de endelige detaljer i projektet.

Hvis du tror, at du bliver berørt af letbaneprojektet, kan du kontakte Hovedstadens Letbane på tlf. 7242 4500 eller info@dinletbane.dk 

Aktuelt fra Glostrup

2015 / 2025

Glostrup Station bliver et vigtigt trafikknudepunkt, når letbanen kommer.

Borgmester John Engelhardt (V):

”I Glostrup ser vi letbanen som den måske vigtigste dynamo for udviklingen af vores erhvervsområder. Letbanen spiller også en afgørende rolle i vores ambitiøse planer for at udvikle Glostrups bymidte og hele stationsområdet. Så letbanen har allerede nu – mange år før sin jomfrutur – en stor og positiv indflydelse på udviklingen i Glostrup.”

Udviklingsplaner

Rigshospitalet Glostrup

Som følge af Region Hovedstadens nye sygehusplan er Glostrup Hospital slået sammen med Rigshospitalet til Danmarks førende højt specialiserede hospital.

Hospitalet kan udvide med op til 50.000 m2, efter kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune har godkendt en ny lokalplan. Der skal blandt andet opføres et helt nyt neurorehabiliteringshus og et nyt hovedpinecenter de næste år. I december 2014 blev et nyt parkeringshus med 483 parkeringspladser taget i brug.

Læs mere om udvidelsesplanerne her.

Glostrup Kommunes hjemmeside

Vis os, hvad der sker langs letbanen

Tag et billede af livet langs letbanen og brug #langsletbanen.

Se flere billeder på Instagram

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt