Rødovre Kommune

Rødovre Kommune Letbanen får stop i den nordlige del af Rødovre Kommune.

Linjeføringen i Rødovre

  • Stationer i Rødovre Kommune
  • Rødovre Nord

 

Linjeføring i Rødovre Kommune

Vejtegninger

Vejtegninger Rødovre

I linket til højre kan du se et kort over letbanen i Rødovre Kommune. Vejtegningerne, også kaldet funktionsplaner, viser letbanens linjeføring og fremtidig udformning af vejanlægget langs letbanen, som er sendt i udbud. 

Planerne viser placeringen af letbanens spor og stationsplaceringer samt fortov, cykelstier, kørebaner, rabatarealer, broer, konstruktioner og lign. Mulige arbejdsarealer og arbejdspladser er ikke tegnet med, da de ikke ligger fast endnu.

Der kan desuden forekomme mindre ændringer, når de vindende entreprenører fastlægger de endelige detaljer i projektet.

Hvis du tror, at du bliver berørt af letbaneprojektet, kan du kontakte Hovedstadens Letbane på tlf. 7242 4500 eller info@dinletbane.dk 

Aktuelt fra Rødovre

2015 / 2025

Stationen v/Islevbro ligger i tilknytning til byudviklingsområdet Islev.

Borgmester Erik Nielsen (A):

”Den kommende letbanestation er en vigtig brik i udviklingen af Islev i den nordlige del af Rødovre. Vi er i fuld gang med at gennemføre en helhedsplan for området, som betyder, at Islevbrovej bliver mere attraktiv og sammenhængende - fra den kommende letbanestation, over Islev Torv og helt hen til Vestvolden. Det vil give et stort løft til området, når letbanestationen står færdig”.

Rødovre Kommunes hjemmeside

Vis os, hvad der sker langs letbanen

Tag et billede af livet langs letbanen og brug #langsletbanen.

Se flere billeder på Instagram

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt