Rødovre Kommune

Rødovre Kommune Letbanen får stop i den nordlige del af Rødovre Kommune.

Anlægsarbejde i Rødovre

Her har vi samlet et generelt overblik over de anlægsarbejder, som er i gang i Rødovre. På kortet kan du se de aktiviteter, som er en del af letbane-projektet, men andre bygherrer kan være i gang med aktiviteter, som ikke direkte er en del af letbane-projektet, men som alligevel påvirker omgivelserne. Det kan f.eks. være ledningsomlægninger eller andre supplerende aktiviteter, som skal gøre klar til letbanebyggeriet.

Hvis du har brug for et overblik over den aktuelle trafiksituation, så klik her og læs mere

Her kan du finde information om, hvor vi arbejder med letbanen i Rødovre Kommune. Klik på kortet og læs mere.

Veje med enkelte gener Linjeføring

Linjeføringen i Rødovre

  • Stationer i Rødovre Kommune
  • Rødovre Nord

 

Linjeføring i Rødovre Kommune

Vejtegninger

Vejtegninger Rødovre

I linket til højre kan du se et kort over letbanen i Rødovre Kommune. Vejtegningerne, også kaldet funktionsplaner, viser letbanens linjeføring og fremtidig udformning af vejanlægget langs letbanen, som er sendt i udbud. 

Planerne viser placeringen af letbanens spor og stationsplaceringer samt fortov, cykelstier, kørebaner, rabatarealer, broer, konstruktioner og lign. Mulige arbejdsarealer og arbejdspladser er ikke tegnet med, da de ikke ligger fast endnu.

Der kan desuden forekomme mindre ændringer, når de vindende entreprenører fastlægger de endelige detaljer i projektet.

Hvis du tror, at du bliver berørt af letbaneprojektet, kan du kontakte Hovedstadens Letbane på tlf. 7242 4500 eller info@dinletbane.dk 

Aktuelt fra Rødovre

2015 / 2025

Stationen v/Islevbro ligger i tilknytning til byudviklingsområdet Islev.

Borgmester Erik Nielsen (A):

”Den kommende letbanestation er en vigtig brik i udviklingen af Islev i den nordlige del af Rødovre. Vi er i fuld gang med at gennemføre en helhedsplan for området, som betyder, at Islevbrovej bliver mere attraktiv og sammenhængende - fra den kommende letbanestation, over Islev Torv og helt hen til Vestvolden. Det vil give et stort løft til området, når letbanestationen står færdig”.

Rødovre Kommunes hjemmeside

Vis os, hvad der sker langs letbanen

Tag et billede af livet langs letbanen og brug #langsletbanen.

Se flere billeder på Instagram

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt