Vallensbæk Kommune

Borger i Vallensbæk I Vallensbæk kommer der tre letbanestationer, hvoraf den ene bliver Vallensbæk Station, hvor der er mulighed for af skifte til S-tog.

Anlægsarbejde i Vallensbæk

Her har vi samlet et generelt overblik over de anlægsarbejder, som er i gang i Vallensbæk. På kortet kan du se de aktiviteter, som er en del af letbane-projektet, men andre bygherrer kan være i gang med aktiviteter, som ikke direkte er en del af letbane-projektet, men som alligevel påvirker omgivelserne. Det kan f.eks. være ledningsomlægninger eller andre supplerende aktiviteter, som skal gøre klar til letbanebyggeriet.

Hvis du har brug for et overblik over den aktuelle trafiksituation, så klik her og læs mere

Her kan du finde information om, hvor vi arbejder med letbanen i Vallensbæk Kommune. Klik på kortet og læs mere.

Linjeføring

Linjeføringen i Vallensbæk

  • Stationer i Vallensbæk Kommune
  • Delta Park
  • Vallensbæk
  • Strandhaven

 

 

 

 

 

 

 

Linjeføringen i Vallensbæk Kommune

Vejtegninger

Vejtegninger Vallensbæk

I linket til højre kan du se et kort over letbanen i Vallensbæk Kommune. Vejtegningerne, også kaldet funktionsplaner, viser letbanens linjeføring og fremtidig udformning af vejanlægget langs letbanen, som er sendt i udbud.

Planerne viser placeringen af letbanens spor og stationsplaceringer samt fortov, cykelstier, kørebaner, rabatarealer, broer, konstruktioner og lign. Mulige arbejdsarealer og arbejdspladser er ikke tegnet med, da de ikke ligger fast endnu.

Vallensbæk Kommune har i oktober 2017 besluttet en tredje station ved erhvervsområdet Delta Park. Denne fremgår endnu ikke af vejtegningerne.

Der kan desuden forekomme mindre ændringer, når de vindende entreprenører fastlægger de endelige detaljer i projektet.

Hvis du tror, at du bliver berørt af letbaneprojektet, kan du kontakte Hovedstadens Letbane på tlf. 7242 4500 eller info@dinletbane.dk

Aktuelt fra Vallensbæk

2015 / 2025

Der bliver direkte omstigning fra letbanen til S-tog på Vallensbæk Station.

Borgmester Henrik Rasmussen (C):

”Jeg glæder mig rigtig meget til at letbanen står klar. Vallensbæk bliver et trafikalt knudepunkt, som kommer til at give borgerne nogle helt nye muligheder for at komme på job og til deres uddannelsessteder på tværs af hovedstadsområdet. Vi er samtidig ved at renovere og udvikle hele området omkring Vallensbæk Station med nye butikker og boliger, der sammen med letbanen og S-banen vil give området en helt ny energi og dynamik.”

Vallensbæk Kommunes hjemmeside

Vis os, hvad der sker langs letbanen

Tag et billede af livet langs letbanen og brug #langsletbanen.

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt