De næste skridt

Letbanen i Brøndby Letbanen ruller ud på sin første tur i 2025.

De kommende år tages der mange vigtige skridt i arbejdet med at anlægge Hovedstadens Letbane.

Ekspropriationer

Folder om ekspropriation

I 2018 går ekspropriationsforretningerne til Hovedstadens Letbane i gang. 

Læs mere om processen her

Ledningsomlægninger

For at gøre plads til letbanen skal der omlægges et større antal forsyningsledninger i jorden. Det drejer sig bl.a. om el-, gas- og vandledninger.

Arbejdet med at omlægge ledningerne foregår langs hele letbanens linjeføring. Der bliver fjernet belægninger, gravet og lagt nye rørføringer, så der er plads til byggeriet af den kommende letbane. Alle forsyninger bliver opretholdt under anlægsarbejdet, så borgerne ikke kommer til at mangle f.eks. strøm eller varme. 

Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i 2018/2019.

Naboer og trafik

Arbejdet med ledningsomlægninger kan medføre visse gener for de naboer, der bor tæt på byggearbejdet – eksempelvis i form af støj og midlertidige problemer med fremkommeligheden. De fleste steder er arbejdet dog af kortere varighed og vil flytte sig, som arbejdet skrider frem.

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt