Støjende arbejde ved Lyngby Station

Byggeriet af letbanetunnelen ved viadukten er i gang Få et overblik over aktiviteterne på byggepladsen her.

Hen over sommeren og efteråret fortsætter arbejdet med byggeriet af en tunnel til den kommende letbane ved Lyngby Station. Her har vi samlet en oversigt over de kommende aktiviteter på byggepladsen.

Midt i juni 2019 starter arbejdet med at bygge den kommende letbanetunnel ved viadukten for alvor. Samtidig bygger vores entreprenør den nye fodgængertunnel fra Lehwaldsvej til Jernbanepladsen. En stor del af arbejdet vil foregå inden for almindelig arbejdstid, som er hverdage kl. 7 til 18 samt lørdage kl. 7 til 14. Men af hensyn til S-togs-trafikken, vil en del arbejde også skulles udføres om natten, hvor S-togene holder stille. 

Faser og typer af arbejde

Her nedenfor har vi samlet en oversigt over de kommende aktiviteter på byggepladsen. Arbejdet er opdelt i flere faser. De to første er:

Fase 1: 14. juni til 22. september 2019 - Detaljeret beskrivelse nedenfor
Fase 2: 23. september til 16. december 2019 - Overordnet beskrivelse nedenfor

I perioden vil forekomme følgende typer af arbejde:

  • Støjende arbejde – f.eks. opskæring af spor, etablering af spuns mv.
  • Mindre støjende arbejde – f.eks. betonstøbning mv.
  • Ikke støjende arbejde – f.eks. omlægning af kabler mv.

Fase 1 – juni til september 2019

14. til 17. juni 2019
Ikke støjende arbejde i weekend- og nattetimer, hvor vi omlægger kabler forud for det kommende arbejde.

22. juni til 7. juli 2019
Støjende arbejde i hverdage, weekender og som natarbejde, hvor vi udfører sporarbejde og kabelflytning. Sporarbejdet er støjende i forbindelse med skæring af skinner, fjernelse af skærver, fjernelse af perroner m.m.

Støjende arbejde mellem kl. 23 og 05, hvor vi kører materialer til og fra arbejdspladsen med lastbil. Dette drejer sig om til- og frakørsel af nødvendige byggematerialer for arbejdets udførelse.

23. til 24. juni 2019
Støjende arbejde mellem kl. 7 og 18, hvor vi etablerer spunsvægge ved at vi nedvibrere stålprofiler i jorden. Arbejdet består af nedvibrering af spunsjern/metalprofiler til afstivning af fremtidige vægge til letbanes tracé under Lyngby omfartsvej. Der henvises til byggeloven §12 stk. 4 om varsling ved funderingsaktiviteter.

8. juli til 15. august 2019
Støjende arbejde inden for almindelig arbejdstid, hvor vi nedborer betonpæle samt etablerer spunsvægge ved at vi nedvibrerer stålprofiler i jorden. Arbejdet består af nedboring af en betonpæl samt nedvibrering af spunsjern/metalprofiler til afstivning af fremtidige vægge til letbanes tracé under Lyngby omfartsvej. Der henvises til byggeloven §12 stk. 4 om varsling ved funderingsaktiviteter.

Støjende arbejde mellem kl. 23 og 05, hvor vi kører materialer til og fra arbejdspladsen med lastbil. Dette drejer sig om til og frakørsel af nødvendige byggematerialer for arbejdets udførelse.

5. august til 22. september 2019
Mindre støjende arbejde i forlænget arbejdstid indtil kl. 22, hvor vi støber beton og binder armering. Arbejdet består af manuelt arbejde hvor der bindes armering og støbes beton for etablering af brodæk til underføring af letbanes tracé under Lyngby omfartsvej.

Støjende arbejde inden for almindelig arbejdstid, hvor vi nedborer betonpæle samt etablerer spunsvægge. Der henvises til byggeloven §12 stk. 4 om varsling ved funderingsaktiviteter.

Støjende arbejde mellem kl. 23 og 05, hvor vi kører materialer til og fra arbejdspladsen med lastbil. Dette drejer sig om til og frakørsel af nødvendige byggematerialer for arbejdets udførelse.

14. til 22. september 2019
Støjende arbejde i hverdage, weekender og som natarbejde. Sporarbejdet er larmende ifm. Skæring af skinner, fjernelse af skærver, fjernelse af perroner for til sidst at genetablere S-togs-spor.Fase 2 – september til december 2019


23. til 29. september 2019
Støjende arbejde i hverdage, weekender og som natarbejde – spor- og kabelarbejde.

26. september til 1. oktober 2019
Støjende arbejde mellem kl. 7 og 18 – etablering af spunsvægge.

2. til 15. oktober 2019
Støjende arbejde inden for almindelig arbejdstid – bore og spunsarbejde.

21. oktober til 16. december 2019
Mindre støjende arbejde i forlænget arbejdstid indtil kl. 22 – beton- og armeringsarbejde.

7. til 16. december 2019
Støjende arbejde i hverdage, weekender og som natarbejde – spor- og kabelarbejde.

 

Senere på sommeren kan du se flere detaljer om arbejdet i Fase 2. 

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane på e-mail info@dinletbane.dk eller tlf. 7242 4500.

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt