Bestyrelsen

Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I forbindelse med statens udtrædelse af Hovedstadens Letbane er Region Hovedstaden og de 11 kommuner i gang med at drøfte den fremtidige bestyrelsessammensætning. Sammensætningen af den nye bestyrelse forventes vedtaget på et ekstraordinært interessentskabsmøde i februar 2019.
De 11 kommuner og Region Hovedstaden er repræsenterede i Hovedstadens Letbane bestyrelse. En ny bestyrelse forventes nedsat i februar 2019. Indtil da består bestyrelsen af følgende medlemmer.

Trine Græse (næstformand)

     Udpeget af Borgmesterforum

Honorar: 200.000 kr.

Finn Rudaizky (næstformand)

          Udpeget af Region Hovedstaden

Honorar: 200.000 kr.

Jens Mandrup

Udpeget af Region Hovedstaden

Honorar: 100.000 kr.

Henrik Rasmussen

         Udpeget af Borgmesterforum

Honorar: 100.000 kr.

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt