Bestyrelsen

Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane Letbanens bestyrelse består af ni medlemmer, som repræsenterer selskabets ejerkreds.
De 11 kommuner, Region Hovedstaden og staten ved Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er alle repræsenterede i Hovedstadens Letbane bestyrelse. Bestyrelsen mødes seks gange årligt.

Birgitte Brinch Madsen (formand)

Udpeget af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Honorar: 300.000 kr.

Trine Græse (næstformand)

     Udpeget af Borgmesterforum

Honorar: 200.000 kr.

Finn Rudaizky (næstformand)

          Udpeget af Region Hovedstaden

Honorar: 200.000 kr.

John Steen-Mikkelsen

        Udpeget af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Honorar: 100.000 kr.

Mogens Therkelsen

Udpeget af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Honorar: 100.000 kr.

Helle Busck Fensvig

          Udpeget af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Honorar: 100.000 kr.

Niels Hald

Udpeget af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Honorar: 100.000 kr.

Jens Mandrup

Udpeget af Region Hovedstaden

Honorar: 100.000 kr.

Henrik Rasmussen

         Udpeget af Borgmesterforum

Honorar: 100.000 kr.

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt