Hovedstadens Letbane får 29 stationer på en 28 kilometer lang strækning.

Linje og stationer

Se linjeføringskortet i en større udgave her

Vejtegninger

Vejtegningerne, også kaldet funktionsplaner, viser letbanens linjeføring og fremtidig udformning af vejanlægget langs letbanen. Planerne viser placeringen af letbanens spor og stationsplaceringer samt fortov, cykelstier, kørebaner, rabatarealer, broer, konstruktioner og lignende. Mulige arbejdsarealer og arbejdspladser er ikke tegnet med. Der kan desuden forekomme mindre ændringer i forbindelse med entreprenørernes arbejde.

Bemærk, at placeringen af Fortunbyen Station (side 42) er ændret siden vejtegningerne blev udarbejdet i 2016. Stationen kommer i stedet til at ligge på Klampenborgvej kort før venstresvinget op ad Lundtoftegårdsvej – cirka ud for Lyngbygårdsvej 126B-132C. 

Letbanetoget

Et konsortium bestående af Siemens A.G, Siemens A/S og Aarsleff Rail A/S skal levere transportsystemet til letbanen. Siemens leverer 29 tog af mærket Avenio, som i dag kører i Haag og München.

Hvert tog består af fire vogne og har plads til ca. 260 passagerer. De nye letbanetog bliver ca. 2,65 meter brede, ca. 37 meter lange og 3,5 meter høje. Togene kan køre 80 km/t, men vil i praksis køre højest 70 km/t på strækningen mellem Lyngby og Ishøj.

Letbanetoget forsynes med strøm via en køreledning, og toget vil for det meste køre i sit eget spor, et såkaldt tracé. I vejkryds og enkelte andre steder kommer det til at køre blandet med den øvrige trafik.

Et letbanetog kan dreje skarpere, bremse hurtigere og håndtere større hældninger end et almindeligt tog. Derfor egner det sig godt til at køre i byområder.

Toget er indrettet med fire flexområder, hvor der vil være plads til kørestole, barnevogne og cykler. Derudover er toget indkøbt med et gulv uden niveauskift, så kørestole, barnevogne og cykler nemt kan flyttes inde i toget og til den nærmeste udgang. Letbanen får desuden indgang i gadehøjde og er derfor nemt tilgængelig for gangbesværede, kørestolsbrugere, barnevogne og cykler.