29.03.2023

Der er sket meget på letbaneprojektet i 2022. Mange skinner er blevet lagt, flere stationer har taget form, og det første letbanetog har set dagens lys. ”Hovedstadens Letbane bliver mere og mere synlig og håndgribelig for borgerne langs strækningen”, fastslår Jakob Thomasen, bestyrelsesformand i Hovedstadens Letbane.

2022 blev som planlagt året med de hidtil mest markante anlægsaktiviteter. De første skinner blev lagt, og fundamenterne til flere stationer blev bygget.

I 2022 blev det tydeligere, at der fra Ishøj til Lundtofte nord for Lyngby bygges en letbane, som om få år vil udgøre en ny grøn kollektiv transportform i hovedstadsområdet. Det går den rigtige vej, og det går hurtigt - men ikke uden gener. Så kort kan årsrapporten for 2022 fra Hovedstadens Letbane summeres op. Der er mest at glæde sig over ifølge Jakob Thomasen:

”Der har været rigtig god fremdrift på letbaneprojektet i 2022. For hver dag, der går, bliver det mere tydeligt, at hovedstadsområdet inden længe får et nyt effektivt og bæredygtigt transporttilbud, der vil styrke den kollektive transport og understøtte vækst og udvikling i hele hovedstaden”, udtaler bestyrelsesformanden.

2022 var fyldt med højdepunkter
2022 blev som planlagt året med de hidtil mest markante anlægsaktiviteter. De første skinner blev lagt, og fundamenterne til flere stationer blev bygget. Arbejdet med at installere transportsystemet, hvilket bl.a. består i at lægge flere skinner, opføre flere stationer samt montere kørestrømsmaster m.m., intensiveres i de kommende år, mens anlægsarbejdet bliver mindre synligt. Derudover planlægger selskabet at starte test- og prøvekørsler af det første færdigproducerede letbanetog på en udvalgt prøvestrækning, der går fra Lysskær i Herlev til og med Glostrup Station.

”Første tog er færdigt og i gang med at blive testet på Siemens testcenter i Wildenrath, Tyskland, mens endnu flere tog er sat i produktion. Og snart kan borgerne opleve de grønne tog på en udvalgt strækning på Ring 3. Det bliver efterhånden mere håndgribeligt, at der er en letbane på vej, som vil binde fem S-togs-linjer og regionaltogstrafikken sammen på tværs og skaber et sammenhængende, brugervenligt og kollektivt trafiksystem i en region, som i dag er præget af store mobilitets- og trængselsudfordringer”, fastslår bestyrelsesformand Jakob Thomasen.

Midt på året fik Hovedstadens Letbane ny direktør, idet selskabet i august måned tog afsked med Henrik Plougmann Olsen for at byde Carsten Riis velkommen som ny administrerende direktør.

Første møde med borgerne
I 2022 blev det første ”Åbent hus” for letbanebyggeriet også afholdt, hvor mere end 750 borgere fra hele letbanestrækningen deltog.

”Det imponerende fremmøde ved vores Åbent Hus-arrangement vidner om, at der er rigtig mange interesserede borgere, som også glæder sig til, at der kommer en letbane til hovedstaden. Vi ved, at det kan føles som om, at der er længe til, at letbanen går i drift, og derfor giver det god mening at byde folk indenfor, så de kan stille spørgsmål til projektet, og se hvor langt vi rent faktisk er nået. Alt i alt en stor succes”, siger Carsten Riis, administrerende direktør i Hovedstadens Letbane.

Letbanens økonomi sat under pres
I 2022 blev det klart, at også letbaneprojektet er udfordret af den globale mangel på ressourcer, materialer og mandskab, hvilket er blevet yderligere forstærket af krigen i Ukraine. Derfor vurderer Hovedstadens Letbane nu, at det ikke er sandsynligt, at byggeriet kan færdiggøres med det nuværende anlægsbudget.

Hovedstadens Letbane har på den baggrund igangsat en detaljeret gennemgang af projektets økonomi og budgetgrundlag samt en kritisk undersøgelse af mulighederne for at reducere de forventede stigninger i omkostninger.

”Det er beklageligt, men desværre ikke overraskende, at vores budget er blevet udfordret af de generelle globale forsyningsproblemer. Vores opgave er at minimere de mulige omkostningsstigninger og sikre projektets fremdrift, så vi kan levere den efterspurgte transportløsning og understøtte udviklingen i hele hovedstaden”, konstaterer bestyrelsesformand Jakob Thomasen.

Udfordrende vilkår
2022 har været et produktivt år, men det har også været udfordrende for alle involverede i Hovedstadens Letbane inklusive anlægsentreprenørerne Per Aarsleff, CG Jensen og M. J. Eriksson. Omkring samarbejdet siger bestyrelsesformand Jakob Thomasen:

”Jeg vil gerne takke vores anlægsentreprenører, som trods barske vilkår i markedet, har skabt den gode fremdrift på projektet og arbejdet målrettet på at sikre samarbejdet på letbaneprojektet”.

Fortsat stort fokus på sikkerhed
Hovedstadens Letbane har i 2022 haft en målsætning om at rette op på den utilfredsstillende sikkerhedspræstation i 2021 og leve op til visionen om, at alle kan gå sikkert på arbejde. Trods omfattende indsatser og et højt ambitionsniveau er det ikke lykkes i tilfredsstillende grad:

"Det er utilfredsstillende, at vi endnu ikke er i mål i forhold til vores vision om nul ulykker på letbaneprojektet. Det kan vi gøre bedre, og derfor bærer vi også målsætningen videre ind i 2023 i et fortsat samarbejde med projektets entreprenører. Det skal være sikkert at gå på arbejde hver dag”, understreger Jakob Thomasen.

Fakta om letbanen

  • Der er i 2022 foretaget investeringer i anlæg af letbane på 1.136 mio. kr. De samlede investeringer pr. 31. december 2022 udgør 4.195 mio. kr.
  • Letbanens strækning er i alt cirka 28 kilometer lang og omfatter i alt 29 stationer fra Lundtofte nord for Lyngby til Ishøj i syd. Letbanen skaber for-bindelse til seks S-togsstationer, og der vil være afgange hvert femte mi-nut i dagtimerne, og hvert 10. minut i aftentimerne og i weekenden.
  • Hovedstadens Letbane er ejet af Region Hovedstaden samt de 11 kommu-ner Ishøj, Vallensbæk, Hvidovre, Albertslund, Brøndby, Rødovre, Høje- Taastrup, Herlev, Gladsaxe, Glostrup og Lyngby-Taarbæk.
  • Hovedstadens Letbane forventes ifølge prognoserne at transportere i alt 13-14 mio. passagerer om året. Det er flere passagerer end på Kystbanen mellem Helsingør og København.