07.08.2023

De næste måneder sætter Hovedstadens Letbane ekstra fokus på trafiksikkerhed med en ny kampagne. Den skal henlede de bløde trafikanters opmærksomhed på letbanebyggeriet og øge deres opmærksomhed på egen sikkerhed.

Kig op-kampagnen består bl.a. af store sprayelementer på cykelstierne langs strækningen.

Kig op – og kom sikkert frem, mens der bygges letbane. Sådan lyder budskabet i en ny kampagne fra Hovedstadens Letbane, der skal gøre de bløde trafikanters adfærd mere sikker, når de færdes omkring letbanebyggeriet på Ring 3.

”Som blød trafikant er forholdene omskiftelige i takt med udførelsen af Letbanen, hvilket kræver jeres opmærksomhed - både fra os og de bløde trafikanter, der bevæger sig omkring byggeriet af Hovedstadens Letbane. Derfor igangsætter vi ”Kig op”-kampagnen, så vi alle kan passe bedre på hinanden, mens vi bygger Letbanen”, forklarer Henrik Bendsen, der er projektdirektør i Hovedstadens Letbane.

Grønne øjne sætter trafiksikkerhed i fokus
Kampagnen består af bannerreklamer på bus 300S og store sprayelementer på cykelstierne og i større kryds langs strækningen. Samtidig suppleres de visuelle elementer af en informationsindsats på sociale medier og to borgerarrangementer.

Sprayelementet på cykelstierne, der viser to store grønne øjne og teksten ”Kig op”, er målrettet cyklister og gående, mens bannerne på busserne også er målrettet bilister, så de også bliver mindet om, at de skal tage særligt hensyn langs vejarbejdet.

”De visuelle elementer bygger på viden om adfærdsdesign og nudging. Ved at øge vores synlige tilstedeværelse på strækningen, fokuserer vi på opmærksomheden omkring det fælles ansvar at kigge op, når man bevæger sig langs letbanebyggeriet”, siger projektdirektør Henrik Bendsen.

Dialog om byggeri og trafiksikkerhed i Brøndby og Gladsaxe
Som en del af kampagnen inviterer Hovedstadens Letbane også interesserede borgere på gratis kaffe og en samtale om trafiksikkerhed og letbaneprojektet i sin helhed. Arrangementerne finder sted i Brøndby og Gladsaxe Kommuner.

”Det er vigtigt, at vi alle tager ansvar for egen og andres sikkerhed. Derfor kan budskabet om, at man skal være ekstra opmærksom i trafikken, når man færdes omkring vores byggerier, ikke gentages tilstrækkeligt tit. Derudover er vi altid interesserede i at møde borgerne langs strækningen ansigt til ansigt og gå i dialog med dem om projektet og de eventuelle udfordringer, de måtte have”, understreger Henrik Bendsen og tilføjer: ”Vi håber, at rigtig mange vil lægge vejen forbi vores kaffevogn og hilse på os”.

Kaffevognsarrangementet i Brøndby Kommune finder sted d. 9. august på hjørnet af Søndre Ringvej og Park Allé i tidsrummet 12.00-15.00.

Kaffevognsarrangementet i Gladsaxe Kommune finder sted d. 6. september på Gladsaxe Trafikplads i tidsrummet 12.00-15.00.

Fakta:

  • Hovedstadens Letbane forventes at stå klar til brug i 2025 og skal køre mellem Ishøj og Lundtofte nord for Lyngby.
  • Letbanen strækker sig over 28 kilometer og stopper ved 29 stationer undervejs.
  • Fra 2030 ventes letbanen at betjene over 14 millioner årlige passagerer. Til sammenligning rejser cirka 10 millioner passagerer om året med Kystbanen.
  • Passagererne kan skifte til S-tog på seks af de kommende letbanestationer, nemlig Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Herlev, Buddinge og Lyngby.