04.04.2024

Natten til den 28. marts løftede vores entreprenør CG Jensen den første af to stibroer på plads over Hillerødmotorvejen.

For at gøre plads til letbanen laver vi spor til toget i midten af vejen, mens vejbanerne ombygges og flyttes længere ud til siderne.

Denne stibro og en tilsvarende stibro, der skal monteres på den modsatte side af broen, skal derfor udgøre fortov og cykelsti, så de fremover kan lede gående og cyklister over broen.

Det var den næstsidste bro, der skal løftes på plads, før letbanen i fremtiden kan krydse over Holbækmotorvejen, Frederikssundsmotorvejen, Motorring 3 og Hillerødmotorvejen på sine daglige ture mellem Ishøj og Lundtofte.

Den sidste stibro bliver løftet på plads senere på året.