20.06.2023

I næste måned går vores entreprenør i gang med at lægge skinner og sætte fundamenter til kørestrømsmaster i midten af Ringvejskrydset i Glostrup Kommune.

Vores entreprenør, Siemens Aarsleff, skal i gang med at lægge letbanens skinner og lave fundamenter til kørestrømsmaster i krydset Søndre Ringvej/Hovedvejen.

Arbejdet varer forventeligt fra den 3. juli til begyndelsen af august. Arbejdet kan medføre støj- og vibrationer i hverdagene kl. 7 og 22 og i weekenderne kl. 8 og 18.

Trafikomlægning
Arbejdet foregår i midten af Ringvejskrydset. Det betyder, at bilister, der kører på Ringvejen fortsat kan køre over Ringvejskrydset i begge retninger samt svinge til høje. Man kan dog ikke køre til venstre fra Ringvejen.

Bilister, der kører fra København mod Albertslund og omvendt, vil ikke kunne køre over krydset, og kan heller ikke fortage venstresving – kun højresving.

  • Kommer du fra København og skal mod Albertslund eller Brøndby, kan du i stedet køre ad Gamle Landevej, Herstedøstervej og Hovedvejen.
  • Kommer du fra Albertslund og skal mod Herlev eller Glostrup Hospital, kan du i stedet køre ad Herstedøstervej og Gl. Landevej.
  • Kommer du fra Albertslund og skal mod København, kan du i stedet køre ad Vallensbæk Torvevej og Park Alle.

Vi sætter midlertidige trafiklyssignaler op og skiltning, så det er tydeligt, hvilke veje der er tilgængelige.

For gående og cyklister
Som gående og cyklist kan du fortsat køre eller gå lige ud i krydset langs med Ringvejen.

Skal du krydse Ringvejen, er det også muligt. Som cyklist skal du dog stå af din cykel og trække den over fodgængerfelterne. Vær dog opmærksom på, at fodgængerfelterne er rykket en smule væk fra krydset.

Vi og vores entreprenør beklager de gener, arbejdet giver.