25.04.2023

Siden efteråret 2022 har vi arbejdet ved Motorring 3 i Buddinge, hvor vi skal udvide og ombygge den eksisterende bro, så der bliver plads til letbanen. I maj 2023 går arbejdet ved broen ind i næste fase, hvor vi skal ombygge selve broen. De betyder, at vi fra onsdag den 10. maj og forventeligt frem til udgangen af januar 2024 spærrer Buddingevej henover Motorring 3 for gennemkørende trafik.

Løsningen med at spærre Buddingevej er blevet valgt, da den forkorter vores arbejde på broen med 3-4 måneder og sparer dig for en endnu længere periode med trafikale gener. Når vi genåbner Buddingevej, er broen helt færdigombyg-get og klar til letbanen. Arbejdet indebærer ombygning af broen herunder reetablering af vejbaner og klargøring til den kommende letbane. Når dette er klaret, bliver selve letbanen anlagt med skinner og kørestrømsmaster.

Hvad betyder det for dig, der bor og færdes i området?
Vi genåbner tilkørselsramperne til Motorring 3, når vi spærrer Buddingevej, men den ene rampe vil fortsat være spærret frem til juni 2023. Det drejer sig om frakørselsrampen i det sydgående spor. Her anbefaler vi, at du i stedet benytter afkørsel 18 Nybrovej. Det er muligt at komme til Valdemars Alle ved at foretage en U-vending inden motorvejsbroen (se gul pil på kort nederst på siden).

I forbindelse med spærringen af Buddingevej ved Motorring 3 bliver Kong Hans lukket for indkørsel fra Buddingevej ved Valdemars Alle. Det vil være muligt at køre ad Kong Hans Alle fra Stengårds Alle. Grunden til, at Kong Hans Alle spærres for gennemkørsel, er af hensyn til skolebørnenes sikkerhed.

Der vil være skiltet omvejskørsel, hvor det er relevant, når vi spærrer Buddinge-vej, men du skal forvente længere rejsetid på strækningen. Det er vigtigt, at du følger skiltningen i området og overholder afspærringerne, så du ikke kommer ind på vores arbejdsområder. Så passer vi både på byggearbejderne og dig, mens vi bygger.

Fodgængere og cyklister vil forsat have adgang via Buddingevej over Motorring 3 via de to nye stålstibroer.

Under arbejdet vil 300S-busserne blive omlagt og på DOT - Din Offentlige Transport - DOT kan du se, hvorfra busserne kommer til at køre. Det vil være muligt at skifte til 200S på Gladsaxe Trafikplads, hvis du skal til Buddinge Station. 300S vil få midlertidigt stop ved Stengård Station, hvorfra det vil være muligt at skifte til S-tog.

Støj fra arbejdet
Anlægsarbejdet vil minde om almindeligt vejarbejde, som periodevis vil støje fra læsse- og gravemaskiner samt perioder med særligt støjende arbejde. Derudover vil der være støj fra arbejdskøretøjer, der kører til og fra områderne. Det støjende arbejde finder sted på hverdage mellem kl. 7 og 22, mens det særligt støjende arbejde finder sted på hverdage mellem kl. 7 og 20. Hvis der arbejdes i weekenden, vil det støjende og særligt støjende arbejde finde sted mellem kl. 8-18.

Arbejdet bliver som udgangspunkt udført i tidsrummet kl. 07.00 - 22.00 på hverdage. I tilfælde af weekend- eller natarbejde vil der blive udsendt et SMS-varsel til omkringliggende beboere. Vi kan sende SMS til dig, hvis dit nummer ikke er hemmeligt, og dit abonnement er knyttet til din adresse. Hvis du har hemmeligt nummer og ønsker at modtage SMS om aften- og natarbejdet, er du velkommen til at kontakte os.

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane på e-mail info@dinletbane.dk eller tlf. 7242 4500.

Vi og entreprenøren beklager de gener, arbejdet kan give.

CG Jensen A/S er entreprenør på opgaven.