Bestyrelsen i Hovedstadens Letbane blev valgt på et ekstraordinært interessentskabsmøde i februar 2019.
Bestyrelsen af udpeget af ejerne, dvs. de 11 kommuner og Region Hovedstaden. Der er ni medlemmer af bestyrelsen, og formand er Jakob Thomasen, som er udpeget af både Borgmesterforum og Region Hovedstaden.

Formand

Jakob Thomasen

Udpeget af Borgmesterforum og Region Hovedstaden

Vederlag: 300.000 kr.

Næstformand

Trine Græse

Udpeget af Borgmesterforum

Vederlag: 200.000 kr.

Næstformand

Finn Rudaizky

Udpeget af Region Hovedstaden

Vederlag: 200.000 kr.

Medlem

Jens Mandrup

Udpeget af Region Hovedstaden

Vederlag: 100.000 kr.

Medlem

Henrik Rasmussen

Udpeget af Borgmesterforum

Vederlag: 100.000 kr.

Medlem

Simon Pihl Sørensen

Udpeget af Borgmesterforum

Vederlag: 100.000 kr.

Medlem

Martin Geertsen

Udpeget af Region Hovedstaden

Vederlag: 100.000 kr.

Medlem

Birgitte Brinch Madsen

Udpeget af Borgmesterforum og Region Hovedstaden

Vederlag: 100.000 kr.

Medlem

Leo Larsen

Udpeget af Borgmesterforum og Region Hovedstaden

Vederlag: 100.000 kr.