Bestyrelsen 2022

I december 2021 udpegede Borgmesterforum og Region Hovedstaden hver især deres tre medlemmer af bestyrelsen. Formandens og de to øvrige medlemmer udpegningsperiode udløber senest ved ordinært interessentskabsmøde i 2023.
Bestyrelsen af udpeget af ejerne, dvs. de 11 kommuner og Region Hovedstaden. Der er ni medlemmer af bestyrelsen, og formand er Jakob Thomasen, som er udpeget af både Borgmesterforum og Region Hovedstaden.

Formand

Jakob Thomasen

Udpeget af Borgmesterforum og Region Hovedstaden

Vederlag: 300.000 kr.

Næstformand

Trine Græse

Udpeget af Borgmesterforum

Vederlag: 200.000 kr.

Næstformand

Nicolai Kampmann

Udpeget af Region Hovedstaden

Vederlag: 200.000 kr.

Medlem

Peter Westermann

Udpeget af Region Hovedstaden

Vederlag: 100.000 kr.

Medlem

Henrik Rasmussen

Udpeget af Borgmesterforum

Vederlag: 100.000 kr.

Medlem

Simon Pihl Sørensen

Udpeget af Borgmesterforum

Vederlag: 100.000 kr.

Medlem

Martin Geertsen

Udpeget af Region Hovedstaden

Vederlag: 100.000 kr.

Medlem

Birgitte Brinch Madsen

Udpeget af Borgmesterforum og Region Hovedstaden

Vederlag: 100.000 kr.

Medlem

Leo Larsen

Udpeget af Borgmesterforum og Region Hovedstaden

Vederlag: 100.000 kr.