27.03.2020

Et af de højtprioriterede områder i 2019 var sikkerhed og arbejdsmiljø. Bl.a. indledte Hovedstadens Letbane og entreprenørerne en fælles indsats for at forebygge og mindske antallet af skader og ulykker under byggeriet af den kommende letbane. Foto: Hovedstadens Letbane/Ditte Valente

I 2019 gik arbejdet med at anlægge hovedstadens nye letbane for alvor i gang, og letbanebyggeriet blev endnu mere synligt for omgivelserne. I ny årsrapport giver Hovedstadens Letbane et overblik over årets begivenheder og investeringer.

I 2019 blev byggeriet af den kommende letbane for alvor synligt flere steder på langs og tværs af Ring 3. Ledningsejere gik i gang med at lægge ledninger om i jorden, mens store forberedende arbejder i Lyngby og Buddinge samt opførelsen af letbanens kommende kontrol- og vedligeholdelsescenter i Glostrup tog fart. Det kan man læse i selskabets årsrapport fra 2019, som netop er offentliggjort.

I årsrapporten kan man se, at der i 2019 blev foretaget store anlægsinvesteringer på letbaneprojektet. Årets investering udgør 475 mio. kr., og der var ved årets udgang investeret i alt 1.503 mio. kr. ud af det samlede budget på 7.443 mio. kr. Årets resultat udgør et underskud på 525 mio. kr.

”Det er i overensstemmelse med forventningerne, at selskabets regnskaber de første år vil udvise underskud, da selskabet først opnår indtægter, når letbanen åbner i 2025”, siger bestyrelsesformand i Hovedstadens Letbane, Jakob Thomasen.

Sikkerhed på rette miljøvenlige spor
Ud over de første anlægsaktiviteter var 2019 kendetegnet ved opstart af flere andre aktiviteter på projektet.

Et af de højtprioriterede områder var sikkerhed og arbejdsmiljø, hvor Hovedstadens Letbane og entreprenørerne i 2019 indledte en fælles indsats for at forebygge og mindske antallet af skader og ulykker under byggeriet af den kommende letbane.

”Alle medarbejdere, der arbejder med letbanen, skal være sikre, mens de er på arbejde. Når alle parter går sammen – fra bygherre til entreprenør – har vi de bedste forudsætninger for at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø. Netop nu er vores fokus på arbejdsmiljø ekstra stærkt i forbindelse med Corona-pandemien, og vi har gennemført en række tiltag for at sikre vores byggepladser", siger Jakob Thomasen.

Han understreger, at arbejdet med at udvikle og styrke sikkerhedskulturen på letbaneprojektet vil fortsætte med at stå højt på prioriteringslisten i 2020. Og det samme gælder arbejdet med løbende at begrænse miljøaftrykket af letbanen.

”Vi arbejder løbende på at skabe positive aftryk. Derfor har vi skrevet miljø- og klimakrav ind i kontrakterne, som binder entreprenørerne til at tage en række miljøhensyn i både anlægsfasen og den senere driftsfase”, slutter formanden.

Grønne letbanetog med høj tilgængelighed
Derudover blev 2019 året, hvor Hovedstadens Letbane kunne færdiggøre designet og indretningen af de kommende tog. I samarbejde med letbanens tilgængelighedspanel blev bl.a. togenes flexområder justeret for at opnå størst mulig sikkerhed, fleksibilitet og komfort for passagerer med kørestole, barnevogne og cykler.

”Letbanen skal hjælpe til, at alle borgere får en høj mobilitet – også dem, som har brug for lidt ekstra service og hjælp. Tilgængelighed spiller derfor en central rolle i planlægningen og udførelsen af Hovedstadens Letbane”, udtaler Trine Græse, der er borgmester i Gladsaxe Kommune og næstformand i bestyrelsen for Hovedstadens Letbane.

Fokus på trafikafvikling og øget kommunikationsindsats
Som følge af de mange nye anlægsaktiviteter styrkede Hovedstadens Letbane i 2019 også sit fokus på trafikafviklingen, så folk i bil, bus og på cykel fortsat kan komme på tværs og langs af Ring 3, imens der bygges letbane. Samtidig blev informationen til trafikanter, naboer, virksomheder og handelsdrivende intensiveret.

”Jeg er rigtig glad for, at vi er kommet godt i gang med etableringen af letbanen. Med den alvorlige sundhedskrise, vi står midt i, er det vigtigt, at vi holder så mange projekter i gang, som overhovedet muligt af hensyn til vores virksomheder”, lyder det fra Gladsaxe-borgmesteren. Hun fortsætter:

”Men det er også vigtigt, at vi opfylder kommunikationsbehovet hos borgere, virksomheder og trafikanter. Borgerne skal kunne tage beslutning om afrejsetidspunkt, rute og transportform, og naboer skal vide, hvornår byggeriet kan medføre gener som f.eks. støj”. Disse indsatser vil ligeledes fortsætte i 2020.

For trafikanter består den primære indsats i at sikre korrekt information om vejarbejderne til de kanaler, hvor folk normalt henter deres trafikinformation som f.eks. trafikradio, trafikinfo.dk og GPS. For naboer, virksomheder og handelsdrivende har Hovedstadens Letbane i 2019 lanceret en række informationskanaler, bl.a. en kommuneopdelt mailservice, som giver borgerne besked om aktuelle anlægsprojekter i netop deres kommune. 

Eksempler på større aktiviteter i 2019 og 2020

 • Detailplanlægning
 • Arkæologiske og geologiske undersøgelser
 • Ekspropriationer
 • Nedrivninger og ombygninger
 • Ledningsomlægninger
 • Anlægsarbejde, fx omlægning af vejkryds og udvidelse af veje
 • Konstruktioner, fx tunneler
 • Første spadestik på kontrol- og vedligeholdelsescenteret i Glostrup
 • Øget kommunikationsindsats

Fakta om letbanen

 • Hovedstadens Letbane forventes at stå klar til brug i 2025 og skal køre mellem Ishøj og Lundtofte nord for Lyngby.
 • Letbanen strækker sig over 28 kilometer og stopper ved 29 stationer
 • Letbanen ventes at skulle betjene 13-14 millioner passagerer om året – til sammenligning rejser ca. 10 millioner passagerer om året med Kystbanen.
 • Passagererne kan skifte til S-tog på seks af de kommende letbanestationer, nemlig Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Herlev, Buddinge og Lyngby.
 • Letbanen kommer til at køre hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. minut om aftenen samt på søn- og helligdage.
 • Letbanen vil køre på strøm, som er én af de mest miljøvenlige ressourcer.
 • Letbanetogene vil have plads til ca. 260 passagerer. Det svarer til passagererne i cirka fire bybusser. Letbanen har dermed en stor kapacitet i forhold til at transportere mange passagerer og jo flere, der bruger den, jo mere miljøvenlig bliver transportformen også.

Læs mere om Hovedstadens Letbane på www.dinletbane.dk eller på www.facebook.com/dinletbane

Kontakt
Borgmester i Gladsaxe Kommune, Trine Græse, via kommunikationschef i Gladsaxe Kommune, Ulla Baden: telefon 2276 5622
Kommunikationsafdelingen i Hovedstadens Letbane: telefon: 7242 4901, e-mail: presse@dinletbane.dk