På langt det meste af den 28 km. lange letbanestrækning kører letbanen i sit eget spor - adskilt fra den øvrige trafik. Men på en ca. 300 meter lang strækning på Buddingevej i Lyngby deler letbanen spor med den almindelige vejtrafik i den ene retning. Se med her, hvordan det fungerer.

Fælles spor for letbane og vejtrafik
På næsten hele strækningen kører letbanen i sit eget spor – adskilt fra den øvrige trafik. Dog bliver skinnerne i alle vejkryds lagt ned i belægningen, sådan at biler og andre trafikanter kan krydse dem for at komme igennem et kryds. På samme måde bliver letbaneskinnerne lagt ned i belægningen på en strækning på ca. 300 meter foran De Engelske Rækkehuse på Buddingevej. Her vil biler og letbane nemlig dele spor i sydgående retning mod Gladsaxe. Det betyder, at når du kører sydpå ad Buddingevej fra Lyngby mod Gladsaxe som bilist, så vil du på strækningen mellem Engelsborgvej og Christian X's Alle kunne komme til at køre foran eller bagved letbanen.

Egne signaler og lav hastighed
Letbaneføreren kører efter trafikken med passende afstand og lav hastighed, og letbanen kører efter sine egne lyssignaler i krydset ved Engelsborgvej, når den skal ind på 'fællesstrækningen' sydpå. Som bilist på strækningen kan du betragte letbanen som en bus eller lastbil, som blot følger den almindelige trafik, for det samme gør letbanen. 

Tværsnit af Buddingevej set fra syd mod nord
I retning ind mod Lyngby får letbanen – ligesom alle andre steder – sit eget spor. Letbanesporet nordpå bliver også lagt ned i belægningen, selvom det kun er letbanen der skal køre i dette spor. Af sikkerhedshensyn ligger dette letbanespor lidt højere end vejbanerne og er afgrænset med kantsten, så biler ikke uforvarende kører ind på letbanesporet. Her nedenfor kan du se en illustration af, hvordan de forskellige spor kommer til at se ud, når letbanen kører. På illustrationen skal du forestille dig, at du står på Buddingevej ved Christian X’s Alle og kigger nordpå mod viadukten og centrum af Lyngby. Fra venstre mod højre bliver der fortov, cykelsti, delt spor til letbane og vejtrafik sydpå, dedikeret letbanespor nordpå, vejtrafik nordpå, cykelsti og fortov.

Vejprofil ved De Engelske Rækkehuse set fra Christian X's Alle mod viadukten og centrum af Lyngby.