Hovedstadens Letbane tog sin begyndelse tilbage i 2011, hvor parterne bag projektet indgik en samarbejdsaftale om at bygge og drive en letbane langs Ring 3. I 2025 forventes letbanen at køre sin første tur. Se den overordnede tidsplan her.

Tidsplan

2011: Samarbejdsaftale mellem kommunerne, Region Hovedstaden og Transportministeriet

2013: Udredning om letbane på Ring 3 offentliggøres

2013: Principaftale mellem kommunerne, Region Hovedstaden og Transportministeriet

2014: Vedtagelse af selskabs- og projekteringslov

2014: Stiftelse af selskabet Ring 3 Letbane I/S (nu Hovedstadens Letbane)

2014: Forudgående høring til VVM-redegørelse

2015: Dispositionsforslag

2015: VVM-redegørelse og offentlig høring

2016: Vedtagelse af anlægslov (herefter er navnet officielt Hovedstadens Letbane)

2016: Indledende møder med grundejere om ekspropriation

2016-2017: Udbud af anlægs- og driftskontrakter

1. kvartal 2018: Endelig ejergodkendelse af projektet og indgåelse af kontrakter

2018-2020: Ekspropriationsforretninger

2018: Start på ledningsomlægninger og forberedende arbejde

2019: Start på anlægsarbejde

2022: Start på byggeri af letbanen

2024: Start på test- og prøvekørsler

2025: Forventet åbning af letbanen