Testkørsel og strøm på køreledninger

Vi testkører Letbanen fra sensommeren 2024

Se mere om sikkerhed langs Letbanens køreledninger

I sensommeren 2024 begynder vi at testkøre vores tog på strækningen gennem Glostrup og Rødovre. Til den tid vil du opleve, at Letbanen indimellem kører ruten – først helt langsomt, siden med lidt mere fart. I starten vil det være et enkelt eller få tog, men senere i testfasen kommer der flere og flere ud på skinnerne.

Inden toget kan testes, sætter vi strøm til de nyetablerede køreledninger.
I slutningen af juli 2024 sætter vi strøm til kørestrømsanlægget køreledninger i Glostrup og Rødovre. Det gør vi naturligvis efter alle forskrifter og sikkerhedsregler. Alligevel er der nogle god råd, man kan følge, når man færdes langs Letbanen.

Overhold altid sikkerhedsafstand

Letbanens køreledninger hænger i ca. 5,5 meters højde, så du kan ikke lige komme til at røre dem. Men vær under alle omstændigheder opmærksom på, at der altid skal holdes minimum 1,75 meters afstand til en køreledning.
Letbanen kører på en spænding på 750 Volt, og det er livsfarligt at komme for tæt på Letbanens kørestrøm.

Hvis en køreledning bliver revet ned

Alle køreledninger bliver monteret sikkert. Men skulle det ske, at de bliver revet over, f.eks. af et højt køretøj med en lift, vil strømmen i hovedreglen blive afbrudt.

Der er dog en risiko for, at der fortsat kan være strøm i en nedrevet ledning. Derfor skal du som gående eller cyklist holde minimum 5 meters afstand til en ledning, der er revet ned. Sidder du i en bil eller lastbil, skal du holde stille – uanset din afstand til køreledningen – og blive siddende i bilen eller lastbilen, da det er sikrere end at stige ud.

 

Hvis du ser en nedfalden køreledning, så ring straks 112, så området kan blive sikret af beredeskabet.

FAQ om kørestrøm

Læs mere om Letbanens linjeføring og stationer her