Hovedstadens Letbane tog sin begyndelse tilbage i 2011, hvor parterne bag projektet indgik en samarbejdsaftale om at bygge og drive en letbane langs Ring 3. Få et overblik over processen her.

Tidslinje

2011: Samarbejdsaftale mellem kommunerne, Region Hovedstaden og Transportministeriet

2013: Udredning om letbane på Ring 3 offentliggøres

2013: Principaftale mellem kommunerne, Region Hovedstaden og Transportministeriet

2014: Vedtagelse af selskabs- og projekteringslov

2014: Stiftelse af selskabet Ring 3 Letbane I/S (nu Hovedstadens Letbane)

2014: Forudgående høring til VVM-redegørelse

2015: Dispositionsforslag

2015: VVM-redegørelse og offentlig høring

2016: Vedtagelse af anlægslov (herefter er navnet officielt Hovedstadens Letbane)

2016: Indledende møder med grundejere om ekspropriation

2016-2017: Udbud af anlægs- og driftskontrakter

1. kvartal 2018: Endelig ejergodkendelse af projektet og indgåelse af kontrakter

2018-2020: Ekspropriationsforretninger

2018: Start på ledningsomlægninger og forberedende arbejde

2019: Start på anlægsarbejde

2022: Start på byggeri af letbanen

2023: Start på test- og prøvekørsler

2025: Forventet åbning af letbanen

2013: Principaftale og udredning

Beslutningen om at anlægge letbanen langs Ring 3 er baseret på en principaftale. Principaftalen blev underskrevet af de dengang 13 ejere (Staten er ikke længere en del af ejerkredsen) torsdag den 20. juni 2013 på et møde i Transportministeriet. I principaftalen lægger parterne rammerne for anlæg og drift af letbanen.

Læs hele principaftalen

Beslutningen om at anlægge en letbane langs Ring 3 er baseret på en udredning, som blev udgivet i marts 2013.

Læs udredningen

Udredningen er en teknisk rapport og indeholder blandt andet en beskrivelse af letbanens linjeføring, beregnede køretider, et anlægsbudget og et foreløbigt overslag over et fremtidigt driftsbudget for letbanen.

2014: Nyt selskab og forudgående høring

I maj 2014 var der offentlig høring forud for VVM-redegørelsen. Her kunne alle interesserede komme med ideer, kommentarer og forslag til de miljømæssige påvirkninger, som var vigtige at undersøge i VVM-processen.

Læs folderen om den forudgående høring her.

De indsendte høringssvar blev brugt som input til den VVM-redegørelse, som blev offentliggjort medio 2015.

I juni 2014 blev selskabet Ring 3 Letbane I/S – nu Hovedstadens Letbane – stiftet til at bygge og drive letbanen.

Selskabet ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra ejerkredsen, dvs. de 11 kommuner og Region Hovedstaden.

2015: VVM-redegørelse, offentlig høring og borgermøder

Det tager ca. 18 måneder at udarbejde en VVM og inkluderer to offentlige høringer.

I foråret 2014 fandt den forudgående høring sted. Her blev der indsamlet input og ideer til, hvilke påvirkninger af miljøet der skulle undersøges i VVM-redegørelsen.

Derefter var VVM-redegørelsen for Hovedstadens Letbane i offentlig høring til og med 10. juli 2015. I samme periode blev der afholdt borgermøder i syv af de kommuner, som letbanen kommer til at køre igennem.

Den endelige VVM-redegørelse blev indarbejdet i det forslag til en anlægslov, der blev vedtaget af Folketinget den 31. maj 2016.

Der blev holdt borgermøder i forbindelse med VVM-redegørelsen i 2015. Her på Tobaksgrunden i Gladsaxe.

2016: Anlægsloven vedtages

Folketinget vedtog anlægsloven for Hovedstadens Letbane den 31. maj 2016.

Anlægsloven blev fremsat på baggrund af VVM-redegørelsen og den endelige projektering af Hovedstadens Letbane. Det retlige grundlag for projekteringen af projektet findes i Lov om letbane på Ring 3, som Folketinget vedtog i februar 2014.

Læs anlægsloven som vedtaget her.

2017: Udbud

Efter at anlægsloven blev vedtaget i 2016 kunne Hovedstadens Letbane sende opgaverne med at bygge og drive den kommende letbane i udbud. 

Der blev udbudt i alt otte opgaver med at bygge og drive den kommende letbane. Alle som EU-udbud. Det betyder, at der var mulighed for forhandling undervejs. Processen er generelt sådan, at når det første tilbud bliver givet, får alle tilbudsgivere kendskab til de tilbud, der er afgivet på samme kontrakt. Det betyder, at de første tilbud ofte ligger meget højt i forhold til de tilbud, byderne giver i de efterfølgende runder. Tilbud i anden og evt. tredje tilbudsrunde er fortrolige og vil ikke være kendt af alle bydere.

Hovedstadens Letbane gennemgik tilbuddene nøje for at sikre, at de levede op til alle regler og krav i udbuddet. Tilbuddene blev også evalueret i forhold til kommercielle forhold som pris m.m. 

2018: Ejergodkendelse og kontraktindgåelse

Mandag den 12. marts 2018 kom ejergodkendelsen fra staten, Region Hovedstaden og de 11 omegnskommuner endeligt på plads. Kort efter kunne Hovedstadens Letbane indgå kontrakter med vinderne af de otte letbanekontrakter.

Letbanen skal anlægges af de danske entreprenører Aarsleff, CG Jensen og M.J. Eriksson. Transportsystemet (tog og jernbaneinfrastruktur) leveres af Siemens og Aarsleff Rail, og drift og vedligehold skal varetages af Metro Service.

 

Anlægsarbejde i Ishøj Kommune

M.J. Eriksson A/S

Anlægsarbejde i Vallensbæk, Brøndby og Glostrup Kommuner

Per Aarsleff A/S

Anlægsarbejde i Rødovre og Herlev Kommuner

CG Jensen A/S

Anlægsarbejde i Gladsaxe Kommune

CG Jensen A/S

Anlægsarbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune

Per Aarsleff A/S

Kontrol- og vedligeholdelsescenter

CG Jensen A/S

Transportsystem (tog og jernbaneinfrastruktur)

Konsortium med Siemens A.G, Siemens A/S og Aarsleff Rail A/S

Drift og vedligeholdelse i 15 år

Metro Service A/S

Letbanen bliver bygget af de tre entreprenører M. J. Eriksson, Aarsleff og CG Jensen.

Se også..